SILVA medical   I   LE BOIS DE LA PIERRE   I   LA FORÊT DE SOIGNES   I   SCHEUTBOS

SILVA - Scheutbos

SILVA - Scheutbos

ZIEKENHUIS

Het Ziekenhuis Scheutbos bestaat uit drie geriatrische diensten (91 bedden) en een Sp-dienst (29 bedden), gespecialiseerd in psychogeriatrie. Patiënten in revalidatie kunnen worden opgenomen in deze ziekenhuisdiensten. Dankzij aangepaste zorg en de nodige therapieën kunnen onze patiënten herstellen in de beste omstandigheden.

Onze belangrijkste doelstellingen zijn integratie en welzijn op zowel lichamelijk als psychologisch vlak met het oog op een algemene tevredenheid.

De diensten van het Ziekenhuis Scheutbos

Er zijn drie geriatrische diensten:

> Dienst 4 met 29 bedden, dienst 5 met 24 bedden en dienst 6 met 38 bedden.

> Deze drie diensten verstrekken postacute zorg aan oudere patiënten met lichte tot matige cognitieve problemen, met het oog op een functionele revalidatie.

> Het multidisciplinaire team (verpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, artsen, kinesitherapeuten, logopedisten) werkt met de patiënten in een familiale sfeer en biedt tegelijk een professionele behandeling.

> Wij verzekeren de overgang tussen het algemene ziekenhuis en de eventuele terugkeer naar huis vanuit een alomvattende benadering waarin we de patiënt als uniek beschouwen en we de zorg aanpassen aan zijn/haar behoeften en noden.

> Het is onze bedoeling om de onafhankelijkheid van de patiënten te bevorderen in samenwerking met de familie, de diensten voor thuiszorg en de huisarts.

> De duur van het verblijf is beperkt en de geriater beslist in overleg met het team en de patiënt wanneer de ziekenhuisopname wordt beëindigd. Het ontslag wordt georganiseerd samen met de sociale dienst om ervoor te zorgen dat alle nodige maatregelen worden genomen.

SILVA - Scheutbos

SILVA - Scheutbos

 De dienst voor psychogeriatrie, dienst 7

> Dit is een gesloten afdeling met 29 bedden voor oudere patiënten met psychische en/of cognitieve stoornissen met multi-pathologieën tot aan de terminale fase.

> Deze dienst is bestemd voor verwarde, onrustige en zelfs storende patiënten. Zij worden verzorgd door een multidisciplinair team dat bestaat uit artsen, een specialist-psychiater, verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, psychologen, logopedisten en maatschappelijk assistenten. Ons team handelt met onaflatend respect voor de menselijke waardigheid.

> Gespecialiseerde onderzoeken kunnen worden uitgevoerd in de polikliniek van het ziekenhuis.

 > Tijdens de ziekenhuisopname wordt een cognitieve evaluatie uitgevoerd, gericht op het vertrek naar een passende instelling of de terugkeer naar huis.


© SILVA medical / Alfred Solvaylaan, 5 – 1170 Brussel / Wettelijke bepalingen / Design by Mordicus