SILVA medical   I   LE BOIS DE LA PIERRE   I   LA FORÊT DE SOIGNES   I   SCHEUTBOS

SILVA - Scheutbos

SILVA - Scheutbos

WOONZORGCENTRUM

Het Woonzorgcentrum biedt plaats aan 137 valide en/of afhankelijke demente bewoners (83 RVT- en 54 ROB-bedden).

De directie en alle medewerkers wijden zich ten volle aan de demente en afhankelijke ouderen en trachten een uitstekende algemene verzorging te bieden waardoor elke bewoner en elke familie kan rekenen op individuele zorg. Ongeacht de mate waarin de patiënt afhankelijk is, blijft het respect voor de persoon een prioriteit.

Het multidisciplinaire en multiculturele team biedt ook kwaliteitszorg. De missie van het woonzorgcentrum bestaat erin een warme en comfortabele nieuwe leefomgeving te creëren voor de bewoners.

Directrice van het rusthuis: Jessica Vandenbroucke
Coördinerend arts: Dokter Werner Vanneste
Zorgcoördinator: Vicky Mastroyannis


Diensten

Ons woonzorgcentrum bestaat uit vijf leefgroepen
> Op het gelijkvloers kunnen mensen die licht gedesoriënteerd of verward zijn terecht in de leefruimte Karreveld.
> Op de eerste verdieping zijn er de leefgroepen Kasterlinden en Tamaris. Kasterlinden is bedoeld voor verwarde en gedesoriënteerde mensen met een kalm gedrag en Tamaris biedt opvang voor sterk afhankelijke bewoners die onrustig kunnen zijn.

> Op de tweede verdieping biedt les Quatre Vents dezelfde omstandigheden als Kasterlinden, voor afhankelijke en verwarde of gedesoriënteerde mensen. Ten slotte is er Les Muses voor kalme personen van wie de gezondheidstoestand een comfortabel levenseinde vereist.

SILVA - Scheutbos

SILVA - Scheutbos

SILVA - Scheutbos

SILVA - Scheutbos

SILVA - Scheutbos

SILVA - Scheutbos

Leefomgeving

Onze instelling beschikt over:
> een aangename tuin met verscheidene terrassen in de zomer;
> gezamenlijke leefruimtes met veel licht en een warme sfeer;
> mooie, personaliseerbare kamers met badkamer, douche en toilet;
> ruimtes om te ‘snoezelen’;
> extra diensten: kapper, pedicure, was- en linnendienst, televisie, een grote cafetaria, levering van kranten en tijdschriften.

SILVA - Scheutbos

SILVA - Scheutbos

Wat ons onderscheidt

Onze instelling werkt vanuit een familiale ingesteldheid en legt zich toe op een persoonlijke opvang en behandeling van oudere mensen, met respect voor de persoon, ongeacht het niveau van dementie:

> een multidisciplinaire omkadering, gespecialiseerd in de psychogeriatrie en met een grote luisterbereidheid: ergotherapeuten, kinesitherapeuten en logopedisten bieden elke dag een waaier aan activiteiten voor de bewoners;
> dagelijkse en specifieke activiteiten, die worden georganiseerd binnen of buiten onze instelling: een uitstapje naar zee, verjaardagsfeestjes, concerten, enz.;
> een menselijke en persoonlijke behandeling;
> individuele zorgverlening, gekenmerkt door respect, warmte en beschikbaarheid;
> het betrekken van de naaste omgeving als essentieel element in de begeleiding van de bewoner;
> een gespecialiseerde ondersteuning van de familie tijdens het volledige verblijf;
> samenwerking met het Ziekenhuis Scheutbos: beschikbaarheid van competenties en indien nodig van de infrastructuur van de geriatrische en psychogeriatrische ziekenhuisdiensten;
> samenwerking met de Polikliniek Scheutbos: toegang tot de consultaties van een groot aantal gespecialiseerde medische en radiologische diensten.


© SILVA medical / Alfred Solvaylaan, 5 – 1170 Brussel / Wettelijke bepalingen / Design by Mordicus