SILVA medical   I   LE BOIS DE LA PIERRE   I   LA FORÊT DE SOIGNES   I   SCHEUTBOS

Wettelijke bepalingen website silva-medical.be

SILVA medical - VZW
Alfred Solvaylaan 5,
1170 Watermael-Bosvoort
BE 0549.927.147
RPM Bruxelles

Auteursrechten

De website silva-medical.be is een auteursrechtelijk beschermde creatie. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere elementen in deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Elke kopie, aanpassing, vertaling, mededeling aan het grote publiek, verhuring en andere uitbating, wijziging van de gehele of gedeeltelijke website onder eender welke vorm, elektronisch, mechanisch of andere, is strikt verboden zonder voorafgaand akkoord van SILVA medical.
Elke inbreuk op deze rechten kan zowel op burgerrechtelijk als strafrechtelijk gebied vervolgd worden.

Private levensfeer

SILVA medical respecteert de private levensfeer van de bezoekers van haar site. Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, etc.) verzamelen wij enkel indien u ze ons vrijwillig meedeelt.

Links

Deze website kan links of referenties naar andere andere websites bevatten. Deze sites worden beheerd door derden waarover SILVA medical geen enkele controle kan uitoefenen. Deze links worden u enkel als dienst aangeboden.
De website van SILVA medical kan eveneens toegankelijk zijn via, door derden beschikbaar gestelde, externe links waarover SILVA medical geen enkele controle heeft. SILVA medical biedt geen enkele garantie betreffende de precisie, validiteit, pertinentie of exhaustiviteit van de informatie die u op deze externe sites kan tegenkomen. De volgende link is de meest geactualiseerde en correcte link naar de SILVA medical website en de SILVA medical diensten: www.silva-medical.be.

Reclame

Deze website verwelkomt noch ontvangt reclamefondsen.

Verantwoordelijkheid houdende de inhoud

SILVA medical legt de grootst mogelijke zorg aan de dag voor de creatie en het up-to-date houden van deze site. SILVA medical kan echter de exactheid van de informatie die er zich