SILVA medical   I   LE BOIS DE LA PIERRE   I   LA FORÊT DE SOIGNES   I   SCHEUTBOS

SILVA - Scheutbos

SILVA - Scheutbos

GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS

Het geriatrisch dagziekenhuis biedt een gespecialiseerde en ambulante geriatrische diagnose. De opname in het geriatrisch dagziekenhuis gebeurt op verzoek van uw huisarts of een specialist. Wij werken op multidisciplinaire wijze samen met artsen, psychologen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere paramedici zoals diëtisten, ergotherapeuten en logopedisten.

U wordt er ontvangen in een rustige en veilige omgeving, omkaderd door de verschillende specialisten die u een aantal onderzoeken en tests zullen afnemen om een diagnose te stellen en een behandeling voor te stellen. Het eindverslag zal worden toegestuurd aan de arts die u heeft doorverwezen.

De dagkliniek biedt ook revalidatiesessies met kinesitherapie, ergotherapie of andere disciplines afhankelijk van uw behoeften.

Coördinerend arts:
dokter Jean-Claude Lemper 

Meer informatie? Download de folder hier
Tel.: 02 854 10 20

Ferdinand Elbersstraat 24, 1080 Brussel


© SILVA medical / Alfred Solvaylaan, 5 – 1170 Brussel / Wettelijke bepalingen / Design by Mordicus